Kort om puljen

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsætter årligt 300.000 kr. til puljen til sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Skive Kommune.

Formålet er at understøtte lokale idéer med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

Puljen kan søges løbende. Der er altså ingen deadline for, hvornår en ansøgning skal være klar. Når ansøgningen er færdig, vil den blive behandlet på det næstkommende udvalgsmøde. Dermed har du mulighed for at handle på en god idé med det samme.

Projektet skal have et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte og derudover gælder nogle retningslinjer for projektet:

 • Projektet skal rette sig mod borgere med særlige behov, f.eks. udsatte børn, borgere med kroniske sygdomme, borgere med livsstilssygdomme, livsstilsproblemer; socialt udsatte; ledige eller førtidspensionister.
 • Projektet skal være målrettet borgere i Skive Kommune. Søges der midler til et projekt på tværs af flere kommuner, skal det fremgå, at støttemidlerne er til gavn for Skive Kommunes borgere.
 • Midlerne gives som opstartstilskud og begrænses som udgangspunkt til ét år.
 • Det skal det fremgå, hvilke overvejelser projektmodtager har gjort sig i forhold til at fortsætte projektet efter at projekttilskuddet ophører.
 • Projektansøger forpligter sig på at evaluere projektet senest et år efter tilskuddet er givet.
 • Der skal aflægges regnskab for de brugte midler.
   
  Der kan søges støtte til f.eks. materialer, konsulentbistand, markedsføring eller lignende i forbindelse med nye projekter og forsøg.

I ansøgningssystemet skal du svare på spørgsmål om:

 • Baggrund
 • Målgruppe
 • Hvordan projektet er målrettet udsatte
 • Budget
 • Forankring

Hvis der er tale om en ansøgning på mere end 100.000 kr. er der yderligere krav til dokumentation, og du skal derfor kontakte udviklingskonsulent Ellen Christensen på elch@skivekommune.dk eller 9915 6667 før du sender ansøgningen.

Du sender ansøgningen ved at følge linket herunder.

Ansøg Sundhedspuljen

Du kan ansøge Sundhedspuljen ved at følge linket her

Sundhedspuljen

Publiceret 28-06-2017