Sundhedscenter Skive kan kontaktes på 9915 7300 på hverdage mellem 8.00 og 12.00.

 

Hvad er sundhed?

Sundhed er mere end blot fravær af sygdom. Det handler også om, at du som borger skal have den bedst mulige livskvalitet og trivsel. Det handler både om at have et langt liv og flest mulige gode leveår.

 

Arbejdet med sundhed i kommunen

Arbejdet med sundhed i Skive kommune tager udgangspunkt i den nyeste undersøgelse af folkesundheden i Skive Kommune – ”Hvordan Har Du Det?” fra 2013. Dermed er sundhedstilbuddene målrettet dig som borger, og de er udviklet på baggrund af veldokumenterede metoder.

I Skive Kommune tænkes sundheden på tværs. På den måde bliver sundhedsarbejdet en naturlig del af kommunens samlede indsatser for dig som borger.

Skive Kommune har også et tæt samarbejde med hospitaler og praktiserende læger omkring din sundhed som borger. Det betyder, at når du bliver syg, vil der være en tæt koordination mellem hospital, din egen læge og kommunen, så dit sygdomsforløb vil være sammenhængende, selvom indsatserne ikke foregår i samme system. Du kan læse mere om dette i Sundhedsaftalen imellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Skive Kommune har en lang række tilbud til dig, hvis du ønsker at ændre på din livsstil. Livsstilsændringer kan hjælpe til at forebygge sygdomme, eller du kan forbedre din livskvalitet, hvis du lever med en sygdom. Sundheds- og forebyggelsestilbud kan især hjælpe dig til at ændre vaner i forhold til:

  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion

Hvis du er syg og lever med en kronisk sygdom, findes der en række tilbud, som kan hjælpe dig til at opnå den bedst mulige livskvalitet og begrænse eller udskyde de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med din sygdom. Du kan henvende dig til Sundhedscenter Skive, hvis du ønsker at høre nærmere. 

Du finder kontaktoplysningerne på Sundhedscenterets hjemmeside

Sundhedscenter Skives hjemmeside

 

 

Via linkene nedenfor har du mulighed for at orientere dig i de politiske strategiske rammer for sundhed i kommunen (sundhedspolitik m.m.). 

 

Publiceret 24-05-2017