Hvad kan sundhedssatellitten tilbyde?

I sundhedssatellitten har vi samlet en række tilbud fra patientforeninger, frivillige foreninger og vores egne kommunale tilbud. De tilbud du blandt andet kan møde i Pulsen er:

  • Sygeplejeklinikken (for borgere, der er visiteret til sygepleje)
  • Demensvejledning
  • Pårørendevejledning
  • Tilbud om rygestop
  • Samtaler om trivsel og sundhed
  • Kvik Service
  • Vejledning i kost og ernæring

De fleste tilbud er åbne, dvs. at tilmelding ikke er nødvendig. 

 

Nye idéer er velkomne

Hvis du har idéer til hvilke tilbud, du synes skal være i Pulsen, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi har sat en idé postkasse op i Pulsen, hvor alle er meget velkomne til at byde ind med forslag.

 

Se efterårets tilbud og aktiviteter i Sundhedsatellit Pulsen

Hent programmet for efteråret i Sundhedssatellitten - og kom og vær med!

Program for efteråret i Sundhedssatellit Pulsen.pdf

Publiceret 02-09-2019