Du har mulighed for at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis du er syg eller er kommet til skade og på den baggrund ikke kan arbejde i en periode.

For at få sygedagpenge skal du som hovedregel have ophold i Danmark, og desuden er der visse betingelser, du skal opfylde alt afhængigt af, om du er i arbejde, selvstændig eller ledig.

Opfylder du ikke betingelserne, kan du eventuelt søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Kort tid efter din sygemelding vil du få tilsendt et oplysningsskema som du skal udfylde og returnere. Vær opmærksom på at overholde tidsfristen for indsendelse af skemaet. Kommer skemaet ikke rettidigt ind kan dette få indflydelse på datoen du evt. er berettiget til at få sygedagpenge eller din arbejdsgiver til at få refusion.

 

 

Publiceret 05-01-2017