Anne Lindholt Kornvig

Teamleder

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift
alik@skivekommune.dk
T: 9915 6355
M: 21191307