Sidst opdateret

12.11.2020

Mona Vilsgaard Madsen

Teknisk designer

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift
mvma@skivekommune.dk
T: 9915 6358
M: 40218680

Brian Buhl Madsen

Vejingeniør

Teknik, Miljø & Udvikling - Park og Vej
brim@skivekommune.dk
T: 9915 6281