Jørgen Andersen er formand for Vej og Anlæg og han har et hold der består af 20 medarbejdere. Medarbejderne ved Vej og Anlæg er dem man ser rundt omkring ved forskelligt vejarbejde i de karakteristiske orange farver. 

Vej og Anlæg fokuserer på en lang række forskellige anlægsopgaver, herunder:

  • Rabatter.
  • Afvanding.
  • Fortove.
  • Belægning.
  • Skilte og afmærkninger.
  • Broer og bygværker.
  • Havne.
  • Anlæg af diger.
  • Vinter.

Publiceret 24-06-2016