Afvandingsopgaver, rottespærre og drænopgaver

Vi tilbyder blandt andet:

  • Indbygning af faskiner.
  • Tømning af sandfangs brønde.
  • Etablering og reparation af dræn.
  • Udskiftning af rendestensriste og rendestensbrønde.

Publiceret 31-07-2015