Grøn pleje, græsklipning og muldvarpebekæmpelse på kommunale institutioner og enheder

Vi tilbyder blandt andet:

  • Græsklipning af store som små arealer. Vi råder over en moderne maskinpark. Her i blandt store 7 leds klippere, som sikrer lave m2 priser gennem optimal udnyttelse
  • Vertikalskæring af boldbaner (Fjerner mos og vandretliggende ukrudtsblade således græsset formere sig bedre, og en tættere græsplæne derved opnås)
  • Etablering af ny anlæg, træer som buske, herunder interval vanding af nyplantede træer, således en bedre stammevækst sikres
  • Helhedsorienterede plejeløsninger eller enkel ydelser. Målrettet og tilpasset den enkelte kunde og dennes behov
  • En høj faglig standard, samt ressourcerne til, at varetage alle former for plejeopgaver
  • Ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af gasbrænding, eller ikke kemiske sprøjtemidler
  • Muldvarpebekæmpelse udført af faguddannet personale (på kommunale institutioner og enheder)
  • Gødning af boldbaner, beplantninger etc.

Publiceret 22-12-2016