I Skive Kommune er der etableret trafiksignalanlæg 18, også kaldet lysreguleringer. Heraf er 16 trafiksignalanlæg i Skive By og ét i Balling og ét i Hem.

De fleste trafiksignalanlæg er tidsstyret. Det vil sige, at signalanlægget er indstillet til at skifte i forudbestemte tidsintervaller og programmer. Det kan være et dagprogram, et aftenprogram og et natprogram. Herudover har nogle kryds et myldretidsprogram til morgen- og eftermiddagstrafik.

Flere trafiksignalanlæg er trafikstyret. Det vil sige, at trafikken får signalet til at skifte, når køretøjer passerer de spoler, som er nedfræset i kørebanen forud for krydset. Når der ikke er trafik, kan der være rødt i alle retninger, men når en spole bliver påvirket af et køretøj vil signalet skifte til grønt. Ved en hastighed på 50 km/t eller derunder vil der herefter være grønt, når man kommer frem til krydset. Dette medfører samtidig en hastighedsdæmpning på strækningen.

Trafiksignalanlæggene er tilkoblet en overvågningscentral, som registrerer når der er fejl på spoler eller manglende lys i et signal. EnergiMidt forestår drift og vedligeholdelse af signalanlæggene.

Ved fejlmelding af trafiksignalanlæg kan følgende kontaktes:

  • EnergiMidt på telefon 7015 1560
  • Skive Kommune, Park og Vej på telefon 9915 5500
  • Midt- og Vestjyllands Politi, Lokalstation Skive på telefon 9615 1448

Publiceret 20-04-2016