Forsøgsstrækninger i Glyngøre (10-07-2017)
I uge 35-39 etablerer kommunens Entreprenørgård forsøg med ny vejbelægning på dele af Bredgade og Strandvej. Læs mere om projektet her.

Forskønnelse af Theaterpladsen (28-06-2017)
Theaterpladsen renoveres med nye flisebelægninger, nyt asfalt og ny belysning. Tidsplanen er:
Uge 26-28: Kloakarbejde i den østlige ende af parkeringspladsen
Uge 29-30: Sommerferie
Uge 31-48: Den øvrige renovering af parkeringsområdet foretages i etaper
Læs mere om projektet her.

Byport på Skivevej i Balling (22-05-2017)
Skive Kommunes Entreprenørgård etablerer byport på Skivevej fra slutningen af maj frem til midten af august. Læs mere om projektet her.

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand via link nedenfor.   
 

Publiceret 14-07-2017