Brårupvej i Skive (11-04-2017)
Tirsdag den 18. april 2017 vil der være forbedrende asfaltarbejde på Brårupvej fra Hedetoften til Ringvej Syd. Det er muligt at passere.
Fra onsdag den 19. april 2107 til fredag den 21. april 2017 vil strækningen fra Hedetoften til Ringvej Syd være spærret, da der kommer nyt asfalt på denne strækning. Der skiltes med omkørsel. Dette kan give forsinkelser. Kortbilag.

Test af vejstriber på Hobrovej (27-03-2017)
Geveko Markings udlægger testmaterialer til vejmarkering på Hobrovej i retning fra Hobro mod Skive fra kilometerpæl 4,100 og 150 meter frem. Der vil være tale om 2-3 sammenhængende dage i perioden fra mandag d. 27. marts til fredag d. 31. marts mellem kl. 08:00 til kl. 17:00, afhængigt af vejrforholdene.  Der vil være opsat signalanlæg på stedet.

Lukning af krydset Egerisvej-Brårupvej-Thorsvej (27-03-2017)
Skive Vand A/S foretager renovering af kloak i Egeris og Glattrup området og i den forbindelse vil krydset Egerisvej-Brårupvej-Thorsvej være spærret for trafik fra torsdag den 23. marts til og med lørdag den 15. juli 2017. Der vil være skiltet med omkørsel på stedet. Det vil dog være muligt for fodgænger og cyklister at gå forbi området ad en skiltet rute.

Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej i Skive (08-03-2017)
Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej påbegyndes i uge 11 og forventes afsluttet i uge 21 i år. Umiddelbart herefter vil der blive udlagt en ny asfaltbelægning på kørebanen, som sidst forsynes med ny vejafmærkning. Læs mere om projektet her

Trafiksikring af skoleveje i Rødding (01-03-2017)
Der etableres belysning af fodgængerfeltet på Østergade samt udvidelse af Skolevej til 6. meters bredde på de første 15 meter fra Østergade. Arbejdet påbegyndes d. 6. marts og forventer at afsluttes d. 31. marts. 

Kloakarbejde på Skjoldborgsvej i Skive (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer indkørsel til Skjoldborgsvej fra Brårupvej frem til sommeren 2017. Se mere om projektet her.

Cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg (11-10-2016)
Skive Kommune etablerer en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Holstebrovej mellem Skive og Hvidbjerg frem til slutningen af juni 2017. Se mere om projektet her.

Separatkloakering i Lem (16-08-2016)
Skive Vand foretager separatkloakering i Lem frem til juli 2017. Der vil være etableret omkørsel. Se mere om projektet og omkørsel på Skive Vands side under link nedenfor. 

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand, hvis hjemmeside findes under link nedenfor.   
 

Publiceret 27-03-2017