Renovering af kantsten og fortov på Sundsørevej i Thise (08-03-2017)
Renovering af kantsten og fortov på Sundsørevej foregår fra uge 23 til uge 28. I løbet af eftersommeren udlægges nyt asfalt. Læs mere om projektet her

Byport på Skivevej i Balling (22-05-2017)
Skive Kommunes Entreprenørgård etablerer byport på Skivevej fra slutningen af maj frem til midten af juli. Læs mere om projektet her.

Renovering af fortov og kantsten på Dølbyvej i Skive (26-04-2017)
Dølbyvej friskes op med renovering af fortov og kantsten i uge 18-22 inden vejen får nyt asfalt. Læs mere om projektet her.

Lukning af krydset Egerisvej-Brårupvej-Thorsvej (27-03-2017)
Skive Vand A/S foretager renovering af kloak i Egeris og Glattrup området og i den forbindelse vil krydset Egerisvej-Brårupvej-Thorsvej være spærret for til og med lørdag den 15. juli. Der vil være skiltet med omkørsel på stedet. Det vil dog være muligt for fodgænger og cyklister at gå forbi området ad en skiltet rute.

Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej i Skive (08-03-2017)
Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej forventes afsluttet i uge 21 i år. Umiddelbart herefter vil der blive udlagt en ny asfaltbelægning på kørebanen, som sidst forsynes med ny vejafmærkning. Læs mere om projektet her

Kloakarbejde på Skjoldborgsvej i Skive (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer indkørsel til Skjoldborgsvej fra Brårupvej frem til sommer. Se mere om projektet her.

Cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg (11-10-2016)
Skive Kommune etablerer en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Holstebrovej mellem Skive og Hvidbjerg frem til starten af juni. Se mere om projektet her.

Separatkloakering i Lem (16-08-2016)
Skive Vand foretager separatkloakering i Lem frem til juli. Der vil være etableret omkørsel. Se mere om projektet og omkørsel på Skive Vands side under link nedenfor. 

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand, hvis hjemmeside findes under link nedenfor.   
 

Publiceret 23-05-2017