Kloakarbejde lukker flere veje i den sydlige del af Skive frem til sommeren 2018 (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer flere veje i den sydlige del af Skive. Se mere om projektet her.

Buslommer på Sdr. Boulevard (07-09-2017)
Der etableres nye buslommer på Sdr. Boulevard på den nordøstlig og sydvestlig vejside set fra krydset ved Egerisvej. Arbejdet udføres fra mandag den 11. september og forventes afsluttet tirsdag den 31. oktober 2017.

Nye fortove og asfalt på Højlundsvej og del af Møllebakken (16-08-2017)
Højlundsvej og del af Tværbakken i Skive friskes op med renovering af fortov og kantsten inden vejen får nyt asfalt. Fortovsarbejdet foregår i ugerne 30-42, hvorefter der lægges nyt asfalt på strækningerne. Læs mere om projektet her.

Forsøgsstrækninger i Glyngøre (10-07-2017)
I uge 35-39 etablerer kommunens Entreprenørgård forsøg med ny vejbelægning på dele af Bredgade og Strandvej. Læs mere om projektet her.

Forskønnelse af Theaterpladsen (28-06-2017)
Theaterpladsen renoveres med nye flisebelægninger, nyt asfalt og ny belysning. Tidsplanen er:
Uge 26-28: Kloakarbejde i den østlige ende af parkeringspladsen
Uge 31-48: Den øvrige renovering af parkeringsområdet foretages i etaper
Læs mere om projektet her.

Byport på Skivevej i Balling (22-05-2017)
Skive Kommunes Entreprenørgård etablerer byport på Skivevej, som færdiggøres helt i forbindelse med nyt slidlag på strækningen. Læs mere om projektet her.

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand via link nedenfor.   
 

Publiceret 25-09-2017