Præstevejen spærres under asfaltarbejde (14-06-2018)
Præstevejen er spærret fra Rakkervej til Stationsvej fra den 20. juni til og med den 22. juni 2018, hvor der udføres asfaltarbejde.

Udskiftning af belægning i Glyngøre (13-06-2018)
Bredgade spærres mellem nr. 46 og nr. 62, mens der foretages udskiftning af vejbelægningen i perioden fra d. 18. juni til og med den 22. juni. Der etableres omkørsel via Enghavevej, Durupvej og Kirkestræde. 

Nu starter renoveringen og forskønnelsen af Viborgvej (29-05-2018)
Skive Kommune og Skive Vand A/S nu klar til at gå i gang på Viborgvej. Projektet, der ud over renovering og forskønnelse af selve vejen, cykelstier og fortove, omfatter separatkloakering samt etablering af ny fjernvarmeforsyning, påbegyndes d. 20. juni 2018 og fortsætter i 2019. Se mere om projektet her.

Udskiftning af fjernvarme brønde (12-06-2018)
Krydset Kielgastvej/Rosing Hansens Vej spærres fra den 18. juni til den 27. juni mellem kl. 7.00 og kl. 16.00 pga. udskiftning af fjernvarme brønde. Der vil være skiltet omkørsel

Forsøg med lukning af veje i Vinde (11-06-2018)
Forsøg med lukning af adgangsvejen fra Margretevej til Katrinevej vil strække sig over en periode på 3 uger fra fredag d. 15. juni til fredag d. 6. juli 2018. Det vil fortsat være muligt for fodgængere og cyklister at passere afspærringen. Læs mere om projektet her.

Kloakrenovering i Højslev St. by og Nr. Søby (28-02-2017)
Dele af Viborgvej i Højslev St. by og Nr. Søby være spærret for gennemkørsel. Der blive skiltet omkørsel i området. Se mere om projektet her.

Kloakrenovering på Brårupvej mellem Egerisvej/Thorsvej og Teglgårdsvej (06-03-2018)
Brårupvej vil være spærret på strækningen mellem krydset med Egerisvej/Thorsvej og Teglgårdsvej (mellem nr. 19-47) fra mandag den 12. marts til og med 19. juni 2018, når Skive Vand A/S udfører kloakarbejde på strækningen. se mere om projektet her.

Publiceret 18-06-2018