Midlertidig afspærring af kommuneveje (07-08-2018)
Lørdag den 8. september 2018 i tidsrummet fra kl. 11.30 til kl. 17.30 bliver der afviklet det årlige Skive Cykelløb 2018. Se ruterne på kort. Kortbilag kan ses på Skive Kommunes hjemmeside.
Strandvejen er midlertidig afspærret fra indkørslen ved Rosenbakken til rundkørslen for enden af Strandvejen og Resenlundbakken lørdag den 8. september 2018 i tidsrummet fra kl. 11.30 til kl. 17.30 og søndag den 9. september 2018 i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 16.30. Afspærringerne sker i forbindelse med afviklingen af det årlige Skiveløb.

Nu starter renoveringen og forskønnelsen af Viborgvej (29-05-2018)
Skive Kommune og Skive Vand A/S nu klar til at gå i gang på Viborgvej. Projektet, der ud over renovering og forskønnelse af selve vejen, cykelstier og fortove, omfatter separatkloakering samt etablering af ny fjernvarmeforsyning, påbegyndes d. 20. juni 2018 og fortsætter i 2019. Se mere om projektet her.

Kloakrenovering i Højslev St. by og Nr. Søby (28-02-2017)
Dele af Viborgvej i Højslev St. by og Nr. Søby være spærret for gennemkørsel. Der blive skiltet omkørsel i området. Se mere om projektet her.

Publiceret 20-08-2018