GreenLab

Skive Kommune udbyder et erhvervsareal nord for Kåstrupvej på GreenLab, 7860 Spøttrup til salg med en mindstepris på 160 kr/m2.

Udover mindsteprisen, der tillægges moms, betaler køber tillige samtlige tilslutningsafgifter, samt alle med handlen forbundne omkostninger, herunder til tinglysning af digitalt skøde samt evt. udstykningsomkostninger.


Udbudsmaterialet kan hentes via dette link >>>

 

 

 

 

Publiceret 12-10-2017