Udbud af erhvervsgrund i Jebjerg

Skive kommune udbyder en erhvervsgrund på Industrivej 16 til salg.

Grunden udbydes uden fast mindstepris. Køber betaler udover grundprisen, der tillægges moms, samtlige tilslutningsafgifter til el, vand, varme, kloak efter gældende takster, samt alle de med handlen forbundne omkostninger.

Priser for tilslutningsafgifter kan oplyses af de respektive forsyningsselskaber.

Bud i lukket kuvert mærket "Bud - Industrivej 16, Jebjerg" skal være Skive Kommune i hænde senest 1. marts 2019.

Du kan hente følgende her:

Det samlede udbudsmateriale >>>

Byplanvedtægt nr. 2 for området >

Publiceret 12-02-2019