Disse landbrugstyper reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 639 af 13/6 2012: " Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.", kapitel 4.

Er der på et landbrug af denne type en beholder er denne selvfølgelig underlagt 10 års beholderkontrollen.


Landbrug med ikke-erhvervsmæssig dyrehold

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højest:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • eller tilsvarende.

Er der tale om et større husdyrhold i forhold til ovenstående, betragtes dette som erhvervsmæssigt landbrug i henhold til miljølovgivningen.

Publiceret 03-01-2014