Hvis du har en klage

 

Hvis I ikke i samarbejde selv finder en løsning på problemet, kan du udfylde denne formular nederst på siden og sende den ind til Natur og Miljøafdelingen ved at trykke på Submit. 

 

Sagsgangen er herefter følgende:Inden for 10 arbejdsdage efter klagen er modtaget af kommunen, sender Natur- og Miljøafdelingen en kvitteringsskrivelse.

Det udfyldte klageskema sender Skive Kommune i kopi til den, du klager over, med henblik på at få en udtalelse til brug for en afgørelse i sagen.

Denne udtalelse sendes til dig i kopi. Derefter fastlægges det videre sagsforløb. 

 

Klageskema vedrørende miljøforhold

Publiceret 05-08-2014