Bestemmelsen 10 års kontrol af gyllebeholdere er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012: "Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft" Kontrollen foretages for at sikre, at den enkelte beholder fortsat lever op til kravene om styrke og tæthed. Kontrollen betales af beholderens bruger og skal udføres af en autoriseret kontrollant. Anmodningen skal sendes til kontrollanten, som herefter sender en kopi af anmodningen til kommunen. 

Hvilke beholdere er omfattet?

Alle åbne eller lukkede beholdere over 100 m3 er omfattet af ordningen. Med beholder menes her beholdere, der anvendes til flydende husdyrgødning, ensilage eller spildevand.

Kommunen kan dog anmode om at der bliver udført kontrol på beholdere på under 100 m3, hvis der er tvivl om beholderens styrke eller tæthed.

Frister for anmodning om beholderkontrol

For beholdere opført før 1. oktober 1987 skulle der være anmodet om kontrol inden den 15. november 1997. For beholdere opført mellem 1. oktober 1987 og 31. juli 1989 skulle anmodningen være indgivet inden d. 1. februar 1999. 

Herudover skal alle beholdere over 100 m3 kontrolleres hvert 10. år, og anmodningen skal være indgivet senest 6 måneder efter beholderen har været opført i 10 år.

Hvis beholderen ikke anvendes?

Det er muligt at blive fritaget for beholderkontrollen, men kun hvis beholderen ikke anvendes mere. Er dette tilfældet, kan man indsende en erklæring om, at beholder er taget ud af drift til kommunen, Teknisk Forvaltning. Hent erklæringen her.

Skemaer o.lign.

Skemaer vedrørende anmodning om beholderkontrol kan fås ved Teknisk Forvaltning eller du kan finde det ved at klikke her.

Listen over autoriserede kontrollanter kan fås ved Teknisk Forvaltning eller du kan finde den på denne side.

 

Publiceret 01-02-2016