Bøstrupvej 86, 7840 Højslev § 12 tillægsgodkendelse

Sæbyvej 11B, 7870 Roslev - § 16 miljøgodkendelse

Vihøjvej 2, 7870 Roslev - § 12 miljøgodkendelse

Link

Her kan du se miljøgodkendelser, hvor klagefristen endnu ikke er udløbet

Klik her

Publiceret 08-03-2017