Formålet er at reducere risikoen for forurening af vandløb og søer ved uheld med udslip af gylle fra gylletanke.

Hvilke beholdere er omfattet af reglerne og hvad skal du gøre?

Alarmsystem
Alle gyllebeholdere, der ligger enten inden for et risikoområde eller nærmere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², skal være udstyret med et alarmsystem.

Alarmsystem og terrænændring eller gyllebarriere
Gyllebeholdere, der ligger inden for et risikoområde, men er beliggende mere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², skal have etableret en terrænændring og et alarmsystem. Terrænændringen skal kunne tilbageholde mindst 25 m³ flydende husdyrgødning.

Gyllebeholdere, der både ligger inden for et risikoområde og nærmere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², skal have etableret en gyllebarriere og et alarmsystem. Gyllebarrieren skal kunne rumme den del af beholderens indhold, der ligger over terræn.

Planlægger du at etablere en ny beholder inden for et risikoområde og mere end 100 m fra et vandløb eller en sø større end 100 m², skal der etableres en terrænændring samtidig med beholderen.

Hvad er et risikoområde?

Et risikoområde er i denne sammenhæng områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader (ca. 10 pct.) målt fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m².

På Skive Kommunes WEB-GIS kan du se, om din gyllebeholder ligger i risikoområde. Klik i linkboksen herunder.

Link

Se risikoområder på kort på Skive Kommunes Webgis

Klik her

Alternativ

Som alternativ til etablering af gyllebarriere, kan du vælge at afvikle beholderen, når den er 20 år gammel. Beholderen skal dog tidligst være taget ud af brug den 1. januar 2017, eller for miljøgodkendte landbrug ved udgangen af den 8-årige retsbeskyttelse på beholderen, hvis denne løber længere end 1. januar 2017. Der skal dog stadigvæk etableres en gyllealarm.

Vælger du at afvikle gyllebeholderen, skal du indsende et skema med en plan for afvikling af beholderen til kommunen senest den 1. oktober 2013.

Afvikling kan enten være at tage beholderen ud af brug eller helt at fjerne tanken.

Hvis du tager beholderen ud af brug, skal du anmelde dette på et skema, som du finder i linkboksen nederst på siden.

Hvis du fjerner tanken, skal du anmelde dette til Skive Kommunes Tekniske Forvaltning senest 14 dage, før du påbegynder arbejdet, og du skal angive, hvad du gør med bygge- og anlægsaffaldet. Skema til brug for anmeldelsen finder du i linkboksen til højre.

Hvis din gyllebeholder er opført før den 15. februar 2011 og er omfattet af ovenstående, skal afværgeforanstaltningerne være etableret senest 1. oktober 2013. Afværgeforanstaltningerne skal anmeldes til kommunen, inden de foretages.

Du er meget velkommen til at kontakte kommunen for nærmere vejledning.

Relevante links

Publiceret 08-03-2017