Partnerskabsaftalen

Der er i 2015 indgået en ny partnerskabsaftale mellem bla. DI Skive, Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Arbejdsgivernes lokale afdeling, teknisk skole, LoSkiveegnen og Skive Kommune om fælles fokus på erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk i Skive gældende for 2015-17. Aftalen skal være med til at skaffe praktikpladser til flest muligt motiverede unge, der har bestået grundforløb 2 inden for området. Der er desuden en målsætning om at øge fokus på erhvervsuddannelserne, så flere unge starter herpå.

Arbejdsklausuler

Byrådet har i mødet den 27.10.2015 besluttet at indføre regler om arbejdsklausuler, hvilket medfører,

-at byrådets beslutning om sociale klausuler er ændret, således at Skive Kommune fremover følger cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter vedrørende tjenesteydelser og bygge-/anlægsopgaver.,

-at tilbudsgivere i deres tilbud skal redegøre for, hvorledes de agter at overholde arbejdsklausuler og hvorledes de vil forpligte og kontrollere deres evt. underleverandører

-at der stilles krav om at arbejdsklausulen også skal overholdes, hvis der bruges underleverandører

-at det i kontrakter, hvor der stilles krav om overholdelse af cirkulære om arbejdsklausuler, indføjes, hvad sanktionerne vil være, hvis reglerne ikke overholdes. Det forudsættes, at der foretages konkrete vurdering af, hvad sanktionerne bør være i de enkelte tilfælde

-at det stilles som et vilkår for at yde støtte til byggeprojekter i de almene boligorganisationer, at der stilles krav om overholdelse af arbejdsklausuler, og at der stilles krav om overholdelse af cirkulæret ved projekter, der ikke er af mindre omfang

Der henvises i øvrigt til referat fra byrådets møde den 27.10.2015.

 

Standard arbejdsklausul for Skive Kommune

Publiceret 22-01-2014