Aktuelle udbud

Skive Kommune annoncerer aktuelle EU- udbud og andre udbud på varer og tjenesteydelser på denne side. Ligeledes annonceres alle aktuelle udbud i Skive Kommune som udgangspunkt også i dagspressen. Alle relevante dokumenter, herunder supplerende oplysninger, rettelsesblade og svar på indkomne spørgsmål vil være at finde via denne side. Du opfordres til løbende at holde øje med eventuelle nye dokumenter, da det er dit ansvar at holde dig orienteret omkring nye dokumenter. 

Du kan abonnere på denne side og automatisk få tilsendt en mail hver gang der annonceres et nyt EU- udbud, andre udbud eller der tilføjes supplerende oplysninger til et allerede annonceret udbud. Skive Kommune påtager sig ikke ansvaret som følge af fejl og mangler i denne service. Det er altid dit ansvar at holde dig orienteret omkring nye dokumenter på siden.

Dialogmøde

Invitation til dialogmøde med autoforhandlere og autoværksteder vedr. kommende udbud af biler - Mødet aflyses grundet Statsministeriets forlængelse af nedlukningsperioden frem til 13. april 2020. Vi afklarer i øjeblikket hvad vi gør i forhold til udbuddet.

EU- udbud og andre udbud:

EU- udbud på udførelse af rengøring og tilsyn af offentlige toiletter til Jysk Fællesindkøb

EU- udbud på etablering af dynamisk indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Jysk Fællesindkøb

 

 

Publiceret 25-03-2020