Skive Kommune har i 2013 udarbejdet et udkast til BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) drikkevandsboringer ved de almene vandværker.

Staten har imidlertid ønsket en harmonisering af udpegningsarealet og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning beregner derfor i 2016 BNBO for alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger.

Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider inden for BNBO. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere.

BNBO

Du kan læse mere om BNBO på Naturstyrelsens hjemmesiden

BNBO

 

 

 

 

Publiceret 11-11-2016