Drikkevand 

Drikkevandsforsyningen i Skive Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Inden grundvandet sendes ud til forbrugerne bliver det som regel luftet og filtreret. 

I Skive Kommune er der 32 almene vandværker, og ca. 470 enkeltboringer. Ud af de 32 almene vandværker er 9 ejet af Skive Vand A/S og 23 privat ejet.

Vandværkets rolle

Hvis du har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet, osv., skal du kontakte dit vandværk. 

Kommunens rolle
Drikkevand i Danmark skal overholde en række mindstekrav. Kommunen skal i henhold til vandforsyningsloven føre tilsyn og kontrollere vandværkernes drikkevandskvalitet dvs. - både fra vandværkerne og de private boringer. 

Link til ansøgningsskema for vandværker

Digital selvbetjening - NYT
Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde

•Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom 

•Etablering af jordvarmeanlæg

•Spildevandsanlæg i det åbne land

•Oprensning og udvidelse af sø

•Etablering af ny sø 

•Indvindingsanlæg til drikkevand 

•Erhvervsindvinding 

•Anmeldelse af olietank. 

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. 

Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Via kortet (LINK til mapInfo kortet) kan hentes informationer om de enkelte vandværker, hvilket vandværk du hører til, hvor vandværket er placeret og om vandværket er offentligt eller privat.

Hårdhedsgrader i drikkevandet
Vands hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet (kalk). Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i 0dH. I Danmark inddeles vand i følgende kategorier:  

Hårdhed i 0dH Alm. karakteristik
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
Mere end 30 Meget hårdt

Koncentrationen af kalk i vandet har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Er der meget kalk i vandet, er det dog en god ide at holde øje med aflejringer i kaffemaskine og elkedler. Desuden spiller hårdhedsgraden en rolle, når du vasker tøj. På vaskepulverets indpakning kan du se, hvilken dosering der anbefales. 

 

 

Yderligere oplysninger - Skive Vand A/S

Skive Vand

Publiceret 28-05-2018