Branchevirksomheder

Der er to brancher inden for denne kategori, nemlig autoværksteder og pelsdyrfarme.

Autoværkstederne
Autoværkstederne er reguleret af følgende bekendtgørelse:

"Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etableringen og drift af autoværksteder m.v."

Hvis du klikker her kan du finde et skema til anmeldelse af autoværksteder.

 

Pelsdyrfarmene
Pelsdyrfarmene er reguleret af følgende bekendtgørelser:

Læs også om etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug ved at klikke her.

 

Tidligere anmeldevirksomheder

Nye regler
Reglerne om anmeldepligt for en række udvalgte virksomhedstyper er ophævet fra den 1. januar 2005. Det betyder, at disse virksomheder ikke længere har pligt til at anmelde sig ved miljømyndigheden, inden de etablerer sig, foretager ændringer eller udvider.

En fordel at henvende sig
Det kan dog stadigvæk være en fordel at kontakte miljømyndigheden, inden virksomheden etablerer sig, udvider eller foretager ændringer, som kan påvirke omgivelserne med for eksempel spildevand, stoffer til luften eller støj.
På den måde kan det på forhånd vurderes, om der evt. bør indarbejdes nogle miljøkrav i projektet f.eks. etablering af en olieudskiller eller udsugningsanlæg – frem for at de kommer på et senere tidspunkt og måske er sværere og dyrere at indarbejde.

Hvilke regler gælder så?
Virksomhederne reguleres nu som de øvrige virksomheder. Dvs. at de som hidtil skal følge kommunens regulativer for affald og have en spildevandstilladelse, hvis de udleder andet end sanitært spildevand. Kommunen kan også som hidtil påbyde virksomheden at nedbringe væsentlig forurening eller gennemføre bestemte foranstaltninger. Eventuelle miljømæssige indgreb overfor virksomheden vil ske i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven.

Publiceret 05-03-2014