Formålet med VVM er, at sikre at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

VVM-bestemmelserne fastlægger en procedure, hvor virkningerne på miljøet fra et konkret anlæg eller projekt tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Miljøbegrebet i VVM omfatter mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Placeringen af et konkret anlæg er, som det fremgår af miljøbegrebet, en vigtig faktor i VVM.

Derfor stilles der i VVM-redegørelsen bl.a. krav om en beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og arealanvendelsesbehov samt en oversigt over alternative placeringer.

Hvis du klikker her kan du se nyligt meddelte VVM-afgørelser inden for klagefristen.

Her kan du læse VVM og Screening afgørelser i 2014

Adresse Afgørelse
Holstebrovej 440, 7860 Spøttrup  Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved udbringning af biofiber
Rettrupkærvej 14, 7800 Skive Afgørelse om skovrejsning
Hejlskovvej 53 og 58, 7840 Højslev Afgørelse om ikke-VVM pligt - på markvanding
Vinkelvej 37, 7840 Højslev Afgørelse om ikke-VVM pligt- på markvanding
Sundsørevej 68, 7870 Roslev Afgørelse om ikke-VVM pligt - Opstilling af husstandsvindmøller
Ilbjergvej 4, 7870 Roslev Afgørelse om ikke-VVM pligt - opstilling af husstandsmølle
Killesmosevej 1, 7800 Skive Etablering og drift af en helikopterlandingsplads - ikke VVM
Kåstrupvej 20-22 7800 Skive Afgørelse om ikke-VVM pligt - af oplagsplads for asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt
Vejlgårdvej 46, Rønbjerg 7800 Skive

Afgørelse om ikke-VVM pligt, markvand

Afgørelse om ikke -VVM pligt, drikkevand

Skamol A/S, Fur Landevej 118-120 7870 Roslev

Afgørelse om ikke- VVM pligt, incl. bilag 5

Sæbyvej 10, Sæby 7870 Roslev

Fornyet tilladelse markvanding

Møllevej 10, Durup7870 Roslev

Fornyet tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt - Durup Vandværk a.m.b.a

Heden 8B, 7860 Spøttrup

Fornyet tilladelse til markvanding

Publiceret 02-04-2014