Ll. Thorumvej 25, 7870 Roslev.
Afgørelse om at rørlægning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej ikke er VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Skolevej 11, Breum 7870 Roslev.
Afgørelse om ikke VVM-pligt til opsætning af lysmaster ved Multibanen ved Breum Skole.  
Klik her for at se VVM Screening

Skive GreenLab Biogas ved Kåstrup
Afgørelse om VVM-pligt  
Klik her for at se VVM afgørelsen

Rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej
Afgørelse om, at rørlægningen af en delstrækning ikke er VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM-screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Yttrupvej 8, 7870 Roslev
Afgørelse om at frilægning af rørlagt strækning og etablering af sandfang i et privat vandløb på Gl. Rybjerggaard er ikke VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Publiceret 10-04-2017