Der er et generelt forbud mod afbrænding af halm og andre lignende dele fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Der findes dog følgende udtagelser:

  • 1. Flammebehandling af ukrudt
  • 2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • 3. Halm der har været anvendt til overdækning og lignende
  • 4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
  • 5. Våde halmballer - afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Halmen bør i stedet spredes på marken og nedmuldes.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i bekendtgørelsen og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune" Se boksen nederst på siden.

"Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folderen: "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Regler for afbrænding i Skive Kommune

Publiceret 13-03-2017