Skovbrug - Afbrænding af træstød og hugstaffald I henhold til affaldsbekendtgørelse er afbrænding af træstød og hugstaffald tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde i skovbruget.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i bekendtgørelsen. Se boksen nederst på siden.

Publiceret 22-01-2014