Affaldsgebyrer

Affaldsgebyret for borgere består af følgende gebyrer:

  • 1. Administrationsgebyr
  • 2. Genbrugsgebyr
  • 3. Forbrugsgebyr

Administrationsgebyr:
Dækker udgifterne til affaldsplanlægning, administration, information m.v.

Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifterne for brug af genbrugspladsen. Denne ordning er frivillig for virksomheder.

Forbrugsgebyr:
Forbrugsgebyret vedrørende dagrenovation betales i forhold til den valgte beholdertype/sæk og tømningshyppighed.

Alle virksomheder skal som udgangspunkt betale administrations- og forbrugsgebyr, men der findes nogle begrænsende muligheder for opnå fritagelse for gebyrer. Læs mere om dette og se gebyrpriser 4-s`s hjemmeside

Læs mere på Nomi4-S

Læs mere på Nomi4-S`s hjemmeside

Nomi4-S

Publiceret 17-12-2016