Etablering af spildevandsanlæg

Kun en autoriseret kloakmester må udføre arbejdet med etablering af spildevandsanlæg. Indhent derfor faglig bistand om valg af løsning for spildevandsrensningen hos en autoriseret kloakmester.  

Ansøgningsskema med målsatte tegninger i fast målestoksforhold sendes til Teknisk Forvaltning. Her er det vigtigt at afstande til vej, bygning og skel er angivet.
Først når kommunen har givet dig en tilladelse til etablering af spildevandsløsning, kan kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget
Det er en god ide at lade en autoriseret kloakmester stå for projektering og ansøgning.  

For at ansøgningen kan behandles, er det er vigtigt, at
du får lavet de nødvendige forundersøgelser (grundvandsstand og jordbundsforhold)
alle punkter i ansøgningen er udfyldt
der er vedlagt kort-bilag over placering af anlæg med mål til vej, bygning og skel
placering af omkringliggende brønde/boringer 

Ansøgninger og færdigmeldinger sendes til tek@skivekommune.dk 

Link til ansøgningsskema m.m. til de typisk valgte spildevandsanlæg:

Digital selvbetjening - NYT
Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde: 

•Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom 

•Etablering af jordvarmeanlæg 

•Spildevandsanlæg i det åbne land

•Oprensning og udvidelse af sø

•Etablering af ny sø

•Indvindingsanlæg til drikkevand

•Erhvervsindvinding 

•Anmeldelse af olietank.

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed.

Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

 

 

 

 

Publiceret 19-04-2017