Forbedret rensning

Det gamle Viborg Amt har i samråd med de fire tidligere kommuner (Spøttrup, Sundsøre, Sallingsund og gl. Skive) udarbejdet målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen.

I de områder, hvor målsætningen ikke kan opfyldes skal spildevandet renses før udledning.
Kravene til rensning er afhængig af forureningsfølsomheden af det vandområde, der modtager spildevandet.

Kommunen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet den kommunale kloakforsyning, at ændre spildevandsudledningen (forbedre spildevandsrensningen).

 

Folder om spildevand i det åbne land

Læs mere om spildevand i det åbne land

Folder Spildevand i det åbne land

Områder med forbedret rensning

Områder der er udtaget til forbedret rensning ses i Spildevandsplanen

Spildevandsplan 2017-2028

Publiceret 23-08-2017