Spildevandsplan

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Spildevandsplanen er bindende for Skive Vand A/S’ administration af spildevandsområdet.

I spildevandsplanen er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb.

Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, der skal separatkloakeres.

Det forventes, at der skal foretages én årlig opdatering af hele spildevandsplanen, da der sandsynligvis vil komme nye oplysninger, som vil ændre i de planlagte opgaver, eller inddrage nye opgaver for Skive Vand A/S.

På spildevandsplanens kort fremgår, om der er planlagt ændring af spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme. Tidsplan for eventuelle ændringer kan også findes på spildevandsplanens kort.


Spildevandsplan 2018 - 2029, klik HER

  • Bilag 1 - Skemaforklaring, klik HER
  • Bilag 2 - Skemaer for opland, klik HER
  • Bilag 3 - Skemaer for udløb, klik HER
  • Bilag 4 - Skemaer for renseanlæg, klik HER
  • Bilag 5 - Miljørapport og screeningsskemaer, klik HER
  • Bilag 6 - Administrativ praksis for opdatering af Spildevandsplanen, klik HER
  • Bilag A - Ændringer til Spildevandsplan 2018-2029: klik HER

Kort-del til Spildevandsplan 2018-2029: klik HER

 

 

Publiceret 15-05-2018