Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder. Spildevandsplanen er bindende for Skive Vand A/S’ administration af spildevandsområdet.

Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, der skal separatkloakeres.

Det forventes, at der skal foretages én årlig opdatering af hele spildevandsplanen, da der sandsynligvis vil komme nye oplysninger, som vil ændre i de planlagte opgaver, eller inddrage nye opgaver for Skive Vand A/S.

I spildevandsplanen er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb.

På spildevandsplanens kort fremgår, om der er planlagt ændring af spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme. Tidsplan for eventuelle ændringer kan også findes på spildevandsplanens kort.

Tekst af Spildevandsplan 2017 - 2028, klik HER

Bilag 1  Skemaforklaring, klik HER

Bilag 2 - Skemaer for Opland, klik HER

Bilag 3 - Skemaer for Udløb, klik HER

Bilag 4 - Skemaer Renseanlæg, klik HER

Bilag 5 - Miljørapport, klik HER

Bilag 6 - Administrativ praksis for opdatering af Spildevandsplanen, klik HER

Spildevandsplan – kort

 

Publiceret 30-03-2017