Anne-Marie Mortensen

Overfartsleder

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Færgeri
ammo@skivekommune.dk
T: 9915 6467
M: 22231625