Spring navigation over

Veje

Midlertidig lukning af kommuneveje
Igangværende og kommende vejarbejder i Skive Kommune
Giver adgang til privat grund
Forpligtigelser ved ejendomme, der støder op til kommunale færdselsarealer
Skilte og lys viser dig vejen
Hvis du skal grave i eller langs kommunens veje
Bypyloner skal annoncere store og små offentlige arrangementer og begivenheder i hele Skive Kommune
Midlertidig råderet over vejarealet
Guide med regler for skiltning ved din virksomhed
Hvis du støder på et problem inden for vej og grønne områder, kan du hjælpe med at få problemet løst ved at give os et praj. Det kan for eksempel være huller i vejen, graffiti eller nedfaldne grene.