Ansøgning om tilladelse til skiltning ved en virksomhed kræver individuel sagsbehandling og afhænger af hvor du ønsker at skilte, og til hvilket formål. Det er forbudt at opsætte egne skilte på vejarealet. Det samme gælder i åbent land, dog med undtagelse af midlertidige skilte og små virksomhedsreklamer.

Du kan ansøge om skilte til virksomheder i byzone og i erhvervsområder fra nærmeste adgangsvej. Skiltet skal være af typen F13 i blå-hvid med standard tekst. Skiltet må ikke indeholde logo for virksomheden. Virksomheden skal betale for skiltet og for opsætningen, som Skive Kommune udfører.

Offentlig vejhenvisning til din virksomhed (særlig servicevejvisning) 
Skive Kommune kan hjælpe med at vise vej til din virksomhed ved at opsætte et officielt skilt, også kaldet en særlig servicevejvisningstavle af typen F 30 i sort og hvid, som vist i eksemplet her:

Some description

Der kan søges om opsætning af særlig servicevejvisning til:

  • Virksomheder der ligger uden for bymæssig bebyggelse
  • Dagligvarebutikker der ligger i landsbyer med indbyggertal under 1000

Betingelser for opsætning af særlig servicevejvisning

  • Der vejvises ikke længere væk end fra nærmeste offentlige vej, som ikke er motorvej
  • Der må højst være 4 vejvisningstavler i det kryds, hvor der opsættes særlig vejvisning
  • Der må kun opsættes særlig vejvisning, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere
  • Placeringen af servicevejvisning må ikke medføre at trafiksikkerheden forringes

Der kan skiltes med piktogram uden supplerende tekst til følgende virksomheder:  

Some description M100 Dagligvareforretning(er)        

Some description M 101 Værelse til leje       

Findes der ikke et godkendt piktogram, skrives virksomhedens type med tekst. Skiltet må ikke tilføjes virksomhedsnavn eller logo. Som eksempel anvendes teksten Gårdbutik i stedet for navnet "Sandholm Grøntsager", som vist i eksemplet  her med F 30 (vejviser med tekst).

Some description

Eksempler med tekst på særlige vejvisningstavler, og placering af disse.

Some descriptionSome description

Hvad koster det at få opsat et skilt med særlig servicevejvisning
Det er virksomheden selv, der skal betale for opsætning af skilte.

Ansøgning om tilladelse til opsætning af skilt ved din virksomhed kan søges nedenfor:

Formular

Her kan du søge om skiltning til din virksomhed

Formular til skiltning ved virksomhed

Publiceret 23-10-2017