Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej i Skive (08-03-2017)
Renovering af kantsten og fortov på Kirkevej påbegyndes i uge 11 og forventes afsluttet i uge 21 i år. Umiddelbart herefter vil der blive udlagt en ny asfaltbelægning på kørebanen, som sidst forsynes med ny vejafmærkning. Læs mere om projektet her

Trafiksikring af skoleveje i Egeris (07-03-2017)
For at forbedre tryghed og sikkerhed for de cyklende skolebørn langs Kirke Allé, etableres der en kantstensafgrænsning mellem kørebane og p-pladserne i begge vejsider. Langs den nye kantstensafgrænsning på Kirke Allé afmærkes en 1,5 meter cykelbane. Arbejdet påbegyndes d. 7. marts med forventet afslutning d. 31. marts. Læs mere om projektet her.

Trafiksikring af skoleveje i Rødding (01-03-2017)
Der etableres belysning af fodgængerfeltet på Østergade samt udvidelse af Skolevej til 6. meters bredde på de første 15 meter fra Østergade. Arbejdet påbegyndes d. 6. marts og forventer at afsluttes d. 31. marts. 

Kloakarbejde på Skjoldborgsvej i Skive (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer indkørsel til Skjoldborgsvej fra Brårupvej frem til sommeren 2017. Se mere om projektet her.

Kloakarbejde på Thorsvej i Skive (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer Thorsvej fra Egerisvej til Lokesvej fra mandag d. 27. februar frem til sommeren 2017. Se mere om projektet her.

Cykelsti mellem Skive og Hvidbjerg (11-10-2016)
Skive Kommune etablerer en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Holstebrovej mellem Skive og Hvidbjerg frem til slutningen af juni 2017. Se mere om projektet her.

Separatkloakering i Lem (16-08-2016)
Skive Vand foretager separatkloakering i Lem frem til juli 2017. Der vil være etableret omkørsel. Se mere om projektet og omkørsel på Skive Vands side under link nedenfor. 

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand, hvis hjemmeside findes under link nedenfor.   
 

Publiceret 08-03-2017