Kloakarbejde lukker flere veje i den sydlige del af Skive frem til sommeren 2018 (20-02-2017)
Kloakarbejde spærrer flere veje i den sydlige del af Skive. Se mere om projektet her.

Trafiksikring af kryds på Søndergade i Balling (09-10-2017)
Der etableres hævet flade i krydset Søndergade-Posthusvej-Gartnerhøjen i Balling. I anlægsperioden vil Posthusvej være spærret for alt trafik og der vil være omkørsel via Skivevej. Søndergade vil være indsnævret til et kørespor og i den forbindelse vil der være opsat trafiksignalanlæg på Søndergade og på Gartnerhøjen. Anlægsarbejdet påbegyndes mandag 16. oktober med forventet afslutning fredag 3. november 2017. Læs mere om projektet her.

Trafiksikring af Præstevejen i Rønbjerg (27-09-2017)
Skive Kommune forbedrer de trafikale forhold på Præstevejen i Rønbjerg, med bump samt udvidelse af kørebanen. Arbejdet udføres af Skive Kommunes Entreprenørgård i samarbejde med Lemminkäinen A/S fra mandag 9. oktober og frem til fredag 27. oktober. sere mere om projektet her.

Buslommer på Sdr. Boulevard (07-09-2017)
Der etableres nye buslommer på Sdr. Boulevard på den nordøstlig og sydvestlig vejside set fra krydset ved Egerisvej. Arbejdet udføres fra mandag den 11. september og forventes afsluttet tirsdag den 31. oktober 2017.

Nye fortove og asfalt på Højlundsvej og del af Møllebakken (16-08-2017)
Højlundsvej og del af Tværbakken i Skive friskes op med renovering af fortov og kantsten inden vejen får nyt asfalt. Fortovsarbejdet foregår i ugerne 30-42, hvorefter der lægges nyt asfalt på strækningerne. Læs mere om projektet her.

Forskønnelse af Theaterpladsen (28-06-2017)
Theaterpladsen renoveres med nye flisebelægninger, nyt asfalt og ny belysning frem til uge 48. Læs mere om projektet her.

Byport på Skivevej i Balling (22-05-2017)
Skive Kommunes Entreprenørgård etablerer byport på Skivevej, som færdiggøres helt i forbindelse med nyt slidlag på strækningen. Læs mere om projektet her.

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand via link nedenfor.   
 

Publiceret 10-10-2017