For at se dokumentet klikkes der på den ønskede overskrift.

Budgettet er delt op i to hovedfiler - Budget 2013 og Budget 2013 Bilag. De to hovedfiler er henholdsvis 171 og 266 sider.

 

Budget 2013

Indhold

1. Generelle bemærkninger

2. Bevillingsoversigt

3. Investeringsoversigt

 

Fagudvalgenes bemærkninger

4. Teknik- og Miljøudvalget, Skattefinansieret

5. Teknik og Miljøudvalget. Brugerfinansieret

6. Beredskabskommissionen

7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

8. Kultur- og Fritidsudvalget

9. Sundhedsudvalget

10. Arbejdsmarkedsudvalget

11. Social- og Ældreudvalget

12. Børne og Familieudvalget

13. Økonomiudvalget

14. Takstoversigt

15. Kirkelig ligning

 

Budget 2013, Bilag

Indhold

Hovedoversigt

Sammendrag af Budget

Budgetoplysninger 2013

Drift

Udvalget for Teknik og Miljø

Forsyningsområdet

Beredskabskommisionen

Kultur- og Fritidsudvalget

Sundhedsudvalget

Social- og Ældreudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

Anlæg

Renter, afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikation

Drift

Anlæg

Finansiering mv.

Tværgående artsoversigt

Budgetvedtagelsen

 

 

 

 
Publiceret 20-03-2014