For at se dokumentet klikkes der på den ønskede overskrift.

Budgettet er delt op i to hovedfiler - Budget 2014 og Budget 2014 Bilag. De to hovedfiler er henholdsvis 173 og 287 sider.

 

Budget 2014

Indhold

1. Generelle bemærkninger

2. Bevillingsoversigt

3. Investeringsoversigt

 

Fagudvalgenes bemærkninger

4. Teknik- og Miljøudvalget, Skattefinansieret

5. Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret

6. Beredskabskommission

7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

8. Kultur- og Fritidsudvalget

9. Sundhedsudvalget

10. Arbejdsmarkedsudvalget

11. Social- og Ældreudvalget

12. Børne- og Familieudvalget

13. Økonomiudvalget

14. Takstoversigt

15. Kirkelig ligning

 

Budget 2014, bilag

Publiceret 20-03-2014