Torsdag den 20. juni 2013 blev der afholdt Budgetorienteringsmøde for brugerråd, MED-udvalg m.fl.

Ønsker og reduktionsforslag for Social-, Sundheds og Ældreområdet.

 

Socialområdet

Driftsudvidelser

Demografi

 

Reduktionsforslag

Samlede Reduktionsforslag for

  • Socialområdet
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Eksterne sager
  • BPA-ordningen

 

Anlægsforslag

Nyt køkken på mødestedet Resenvej

Nye busser i Socialafdelingen

 

Ældreområdet

Driftsudvidelser

Demografi 50%

Ændring af SSH stillinger til SSA stillinger

Sygeplejekonsulentstilling

Pulje til indkøb, drift og vedligehold af mobilteknologi i hjemmeplejen

 

Reduktionsforslag

Udbud af plejecenter og fritvalgsområdet/et helt distrikt

Besparelse på 0,5% på alle driftskonti

Frasige anvisningsret på ældreboliger opført som familieboliger

Praktisk hjælp - Mindre afregning af leverandører

Praktisk hjælp - Ændret serviceniveau

 

Anlægsforslag

Begrænsning af lejetab i ældreboliger

 

Sundhedsområdet

Driftsudvidelser

Hjerneskademedarbejder

Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats

 

Reduktionsforslag

1% reduktion

 

Anlægsforslag

Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse og velfærdsteknologi
Publiceret 20-03-2014