Budget 2015

Du kan hente det samlede budget for 2015 under Budget 2015. Filen er på 334 sider.

For at se enkelte delområder i budgettet kan der herunder klikkes på den ønskede overskrift.

 

Budget 2015

 

1. Generelle bemærkninger

1.1 Resultatopgørelse 2015-2018

1.2 Indtægtsgrundlag

1.3 Skattefinansieret drift

1.4 Skattefinansieret anlæg

1.5 Forsyningsvirksomheder

1.6 Langfristet gæld

1.7 Likviditet

1.8 Budgetoverslagsårene

1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2015 – 2018

1.10 Bevillingsniveauer

2. Bevillingsoversigt

3. Investeringsoversigt

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

4.1 Park & Vej

4.2 Natur & Miljø

4.3 Kollektiv trafik

4.4 Planlægning

4.5 Bygninger

4.6 Klima og energi

5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

6. Beredskabskommissionen

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7.1 Kultur

7.2 Idræt

7.3 Folkeoplysning

7.4 Bibliotek

7.5 Skive Musikskole

7.6 Museum Salling

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

9.1 Overførselsudgifter

9.2 Erhverv og Turisme

9.3 Væksthuse

10. Udvalget for Social- og Ældre

10.1 Ældreområdet

10.2 Socialområdet

10.3 Plejeboliger

11. Børne- og Familieudvalget

11.1 Dagtilbud

11.2 Skoler

11.3 Familieområdet

12. Økonomiudvalget

12.1 Politisk Organisation

12.2 Administrativ organisation

12.3 By- og landsbyudvikling

13. Hovedoversigt

14. Sammendrag af budget

15. Artsoversigt

16. Budgetoplysninger 2015 – drift

16.1 Teknik og Miljøudvalg

16.2 Forsyning

16.3 Beredskabskommissionen

16.4 Kultur- og fritidsudvalget

16.5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

16.6 Social- og ældreudvalg

16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

16.8 Børne- og familieudvalget

16.9 Økonomiudvalget

17. Budgetoplysninger 2015 – anlæg

18. Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag og finansiering

19. Bevillingsspecifikation - drift

20. Bevillingsspecifikation – anlæg

21. Bevillingsspecifikation - renter, afdrag, finansiering

22. Takstoversigt

23. Kirkeskat

24. Budgetvedtagelsen

 

Publiceret 22-08-2014