Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter:

  1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning.
  2. Skatterne.
  3. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne.
  4. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat.
  5. Det brugerfinansierede område.
  6. Anlægsudgifter.
  7. Den langfristede gæld.
  8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje, jf. særskilt punkt på dagorden.
  9. Opfølgning på den økonomiske politik.

  

Publiceret 18-03-2014