Her kan du blandt andet finde nøgletalsrapporter som er udarbejdet i samarbejde med Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg Kommune.

Dette samarbejde har vist sig frugtbart, idet Skive Kommune får et godt udgangspunkt for sammenligning og analyser af de konkrete nøgletal.

 

Publiceret 18-03-2014