Nøgletal 7-By 

Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt kommunernes regnskaber for 2007 og 2008 og budgetter for 2009. Herudover er der bl.a. anvendt data fra Danmarks Statistik og Det Fælleskommunale Løndatakontor.

I forhold til sidste års rapport er der flyttet lidt rundt på indholdet, så nøgletal fra relaterede områder, der tidligere var fordelt på flere kapitler, er samlet under en kapiteloverskrift. Derudover er kapitlerne "Sygefravær" og "Personale" helt nye, og der er medtaget et bilag med de anvendte aldersinddelinger og elevtal mv.

Rapporten indeholder et væld af informationer om kommunernes mange opgaver: Hvad er de finansielle forhold i de syv kommuner? Hvilke udgifter har de til folkeskoler? Til veje? Hvor højt er sygefraværet, og hvordan er personaleomsætningen? Disse informationer og mange flere kan findes i rapporten.

Det er væsentligt at understrege, at nøgletalsrapporten ikke er en analyse, men derimod et forsøg på at gøre nogle udvalgte forhold så sammenlignelige som muligt. Sammenligninger af kommunerne skal derfor foretages med omtanke, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle, og man kan ikke direkte aflæse en kommunes serviceniveau og effektivitet ud fra nøgletallene. Man kan således sige, at nøgletal i højere grad bruges til at stille spørgsmål - frem for at give svarene. Nøgletalsrapporten kan bruges til at skabe et overbliksbillede, få bevidsthed om egne prioriteringer og formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publiceret 18-03-2014