Nøgletal 7-By

Skive Kommune har siden 2007 deltaget i et nøgletalssamarbejde med Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg Kommune. Dette samarbejde har vist sig frugtbart, idet Skive Kommune får et godt udgangspunkt for sammenligning og analyser af de konkrete nøgletal. Nøgletalsrapporten 2011 skal derfor anvendes til at øge indsigten i Skive Kommunes egne prioriteringer og derigennem igangsætte diverse analyser. Man kan således sige, at Nøgletalsrapporten i højere grad skal bruges til at stille spørgsmål - frem for at give svarene.

  Publiceret 18-03-2014