Årsberetningen indeholder endvidere bemærkninger fra fagudvalgene om særlige fokusområder af den kommunale service over for borgerne i det pågældende år. 

Indhold: 

  1. En sammenfatning af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning).
  2. En sammenfatning af den kommunale service og særlige initiativer i regnskabsåret.
  3. Sektorbemærkninger omhandlende den kommunale service beskrevet for de enkelte udvalg.
  4. Hoved- og nøgletal.
  5. En redegørelse for regnskabspraksis.
  6. De obligatoriske oversigter til regnskabet: resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver), drifts- anlægs- og finansieringsoversigter med noter, personaleoversigt, bevillingsoversigt samt overførsler mellem årene.  

Læs hele årsberetningen her

Årsberetning 2017.pdf

Tidligere årsberetninger 

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007 

Publiceret 24-04-2017