Årsberetningen indeholder endvidere bemærkninger fra fagudvalgene om særlige fokusområder af den kommunale service over for borgerne i det pågældende år. 

Indhold: 

  1. En sammenfatning af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning).
  2. En sammenfatning af den kommunale service og særlige initiativer i regnskabsåret.
  3. Sektorbemærkninger omhandlende den kommunale service beskrevet for de enkelte udvalg.
  4. Hoved- og nøgletal.
  5. En redegørelse for regnskabspraksis.
  6. De obligatoriske oversigter til regnskabet: resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver), drifts- anlægs- og finansieringsoversigter med noter, personaleoversigt, bevillingsoversigt samt overførsler mellem årene.  

  

Publiceret 08-05-2019