Dagsordener/referater

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

  • Torsdag d. 23. februar
  • Torsdag d. 18. maj
  • Torsdag d. 21. september
  • Torsdag d. 7. december

Udvalgets medlemmer

Arne Spicer Lindgren (formand), Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Gert Ringgaard (næstformand), LO/3f
Gitte Hansen, LO/Foa
Jørgen Knudsen, DH-Skive
Klaus Dahl Christensen, LO/Dansk Metal
Ole Johnsen, DH
Mads Madsen, Arbejdsgiverne

 

Niels Pedersen, Dansk Byggeri
Edgars Cepels, Etnisk Råd 

 

Sekretariat 

Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef
Stine Mark, konsulent

Det Lokale Samarbejdsudvalg har til formål;

  • At vejlede og rådgive jobcenteret omkring tilrettelæggelse af den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats
  • At drøfte metoder og resultater af praksiserfaringer/evalueringer, der afdækker den gennemførte beskæftigelsesindsats i Skive
  • At drøfte udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem jobcenteret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og uddannelsessystemet.

Publiceret 30-01-2017