Dagsordener/referater

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2017

  • Torsdag d. 23. februar
  • Torsdag d. 18. maj
  • Torsdag d. 21. september
  • Torsdag d. 7. december

Udvalgets medlemmer

Arne Spicer Lindgren (formand), Erhvervs-

og Arbejdsmarkedsudvalget

Gert Ringgaard (næstformand), LO/3f

Gitte Hansen, LO/Foa

Jørgen Knudsen, DH-Skive

Klaus Dahl Christensen, LO/Dansk Metal

Ole Johnsen, DH

Mads Madsen, Arbejdsgiverne

 

Niels Pedersen, Dansk Byggeri

Edgars Cepels, Etnisk Råd

 

Sekretariat 

Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef

Stine Mark, konsulent

Det Lokale Samarbejdsudvalg har til formål;

  • At vejlede og rådgive jobcenteret omkring tilrettelæggelse af den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats
  • At drøfte metoder og resultater af praksiserfaringer/evalueringer, der afdækker den gennemførte beskæftigelsesindsats i Skive
  • At drøfte udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem jobcenteret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og uddannelsessystemet.

Publiceret 30-01-2017