Psykiatri- og Udsatterådet

Gennem dialog og gensidig orientering drøfter Psykiatri- og Udsatterådet relevante emner af overordnet og principiel karakter, som vedrører voksne med sindslidelser og borgere som er socialt udsatte.

Psykiatri- og Udsatterådet mødes minimum to gange om året og behandler emner om blandt andet;

 • Budgetforslag
 • Strategi- og handleplaner
 • Virksomhedsplaner
 • Servicedeklarationer

Psykiatri- og Udsatterådets sammensætning 

 • Sundhedschefen, formand.
 • Psykiatri og Sundhed er repræsenteret med en lederrepræsentant og to brugerrepræsentanter.
 • Huset/Rusmiddelcentret er repræsenteret med en lederrepræsentant og en brugerrepræsentant.
 • Mødestedet er repræsenteret med en lederrepræsentant og en brugerrepræsentant.
 • Den Blå Viol er repræsenteret med en lederrepræsentant og en brugerrepræsentant. 
 • Bedre Psykiatri er repræsenteret med en repræsentant.
 • En sekretær, udpeget af Skive Kommune.

Publiceret 29-06-2017