Ø-udvalg

 

Skive Byråd har oprettet et Ø-udvalg.
Udvalget har til opgave er at være rådgivende i sager, der specielt vedrører kommunens ø-samfund - Fur, og udvalget kan afgive en udtalelse i sådanne sager.

 

Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges således: 3 medlemmer vælges af Skive Byråd og 2 medlemmer vælges af Fur Sogneforening.:

 

Dorthe Christensen (formand)
Betina Bugge
Jens Peder Hedevang
Erik Wind
PerArne Tejlgaard

Sekretær: Sekretariatetschef Lone Knudsen

Udvalget afholder møder efter behov. Sekretariatsfunktionerne for udvalget varetages af Byrådssekretariatet.

 


Referater fra møder i Ø-udvalget 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016:

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-03-2014