Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2019

Hvert år er der 4 kvartalsmøder, hvor Byudviklingsudvalget blandt andet behandler borgeransøgninger, bydelspuljen m.m.

1. kvartal 2019
Ansøgningsfrist mandag den 7. januar

Torsdag den 7. februar i Byudviklingsudvalget
Tirsdag den 19. februar i Økonomiudvalget
Tirsdag den 26. februar i Byrådet

2. kvartal 2019
Ansøgningsfrist mandag den 15. april
Onsdag den 15 maj i Byudviklingsudvalget
Tirsdag den 18. juni i Økonomiudvalget
Tirsdag den 25. juni i Byrådet

3. kvartal 2019
Ansøgningsfrist mandag den 29. juli
Torsdag den 29. august i Byudviklingsudvalget
Tirsdag den 10. september i Økonomiudvalget
Tirsdag den 17. september i Byrådet

4. kvartal 2019
Ansøgningsfrist mandag den 21. oktober
Torsdag den 21. november i Byudviklingsudvalget
Tirsdag den 10. december i Økonomiudvalget
Tirsdag den 17. december i Byrådet

Medlemmer af Byudviklingsudvalget

Mailadresserne til de respektive medlemmer fremkommer ved at klikke på deres navne.

Politikere
Per B. Jeppesen (M) Formand
Christian Vad Holm (V)
Morten Enggaard (V)
Ruth Kristensen (A)

Borgerrepræsentanter
Bolette Dahl Pedersen
Dorte Sigh 
Jens Utoft
Susanne Toftegaard Hansen

Formålet med Byudviklingsudvalget

Formålet er blandt andet at sikre en sammenhængende indsats for bymidten med det formål at få en attraktiv hovedby med fokus på bosætning, handel, erhverv og rekreative oplevelser.

Byudviklingsudvalget skal opfange ideer fra andre herunder arbejdsgrupper og private og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer, og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg.

Byudviklingsudvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder.

Byudviklingsudvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger. Udvalget kan nedsætte undergrupper til at arbejde med afgrænsede emner eller projekter og i den forbindelse inddrage interesserede borgere, foreninger med videre til at deltage i arbejdet.

Byudviklingsudvalget er tovholder på BigBlue Skive, idet det økonomiske og planmæssige henhører under Teknik- og Miljøudvalget.

Publiceret 29-03-2019