Udvalget skal opfange ideer fra andre, herunder arbejdsgrupper og private, og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg. 

 

Udvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder.

 

Udvalget skal komme med indstillinger om anvendelse af Bydelspuljen.

 

Udvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger.

 

Udvalget referer til økonomiudvalget.

 

Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer, udpeget af byrådet, således af de tre af medlemmerne samtidigt er medlem af hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for teknik og miljø. Byrådet vælger udvalgets formand blandt de byrådsudpegede medlemmer.

 

Herudover består udvalget af 3-5 repræsentanter for borgere og foreninger, som efter sit formål har interesseret i byens udvikling og udvalgets arbejde. Udvalget kan indbyde ressourcepersoner som ad hoc medlemmer af udvalget, ligesom udvalget kan indbyde byrådsmedlemmer til ad hoc at deltage i udvalgets arbejde.

 

Udvalgets medlemmer:

 

Ruth Kristensen (formand)

 

Bolette Dahl Pedersen  

 

Niels Ole D. Nielsen 

 

Jesper Elbæk  

 

Bodil Dahl Christensen

 

Kjeld Jacobsen

 

Peter Galschiøt

 

Søren Toft 

 

Leo Rasmussen  

 

Niels Hansen

 

Lone Knudsen (Sekretariatet kan kontaktes via Lone Knudsen, lknu@skivekommune.dk)

 

 

 

 Referater 2014 og 2015  

 

 

 Kommissorium for Byudviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 30-10-2014