Udvalget skal opfange ideer fra andre, herunder arbejdsgrupper og private, og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg. 

Udvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for Økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder. 

Udvalget skal komme med indstillinger om anvendelse af Bydelspuljen. 

Udvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger. 

Udvalget refererer til Økonomiudvalget. 

Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer, udpeget af byrådet, således at de tre af medlemmerne samtidig er medlem af hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Byrådet vælger udvalgets formand blandt de byrådsudpegede medlemmer. 

Herudover består udvalget af 3-5 repræsentanter for borgere og foreninger, som efter sit formål har interesse i byens udvikling og udvalgets arbejde. Udvalget kan indbyde ressourcepersoner som ad hoc medlemmer af udvalget, ligesom udvalget kan indbyde byrådsmedlemmer til ad hoc at deltage i udvalgets arbejde.

 

Udvalgets medlemmer:
Ruth Kristensen (formand)
Bolette Dahl Pedersen
Niels Ole D. Nielsen
Jesper Elbæk
Bodil Dahl Christensen
Kjeld Jacobsen
Peter Galschiøt
Søren Toft
Julie Lysdal Markussen
Niels Hansen
Lone Knudsen (Sekretariatet kan kontaktes via Lone Knudsen, lknu@skivekommune.dk)


Referater 2014 og 2015   

Kommissorium for Byudviklingsudvalget

Publiceret 30-10-2014